Jak fakturovat kurzy FKSP

Jak využije fond FKSP on-line podnikatel? Chytře. Zamyslí se nad velikostí trhu. Je opravdu obrovský.

Nad tím, co může tomuto trhu zrovna on nabídnout. Naučí se pár věcí kolem fakturace. A prodává a duplikuje. A prodává…

 

Zkratka znamená Fond kulturních a sociálních potřeb, a nevadí že jej zatím neznáte.  Dobře jej ovšem znají”

 • Státní zaměstnanci,
 • zaměstnanci státních příspěvkových organizací,
 • příspěvkových organizací zřízenými územními samosprávními celky (dále opět příspěvková organizace).

Sice je to pro on-line podnikatele méně známý způsob financování, ale přes mírnou pracnost s první fakturou, si jej jistě oblíbíte.

Zvláště před vánocemi, vám můžou tyto informace zvýšit prodej.

 • Na jedné straně bude spokojený zaměstnanec, že má kurz, po kterém touží.
 • Na straně druhé, zaměstnavatel nebude mít letos problém s vánočními dárky pro své zaměstnance.
 • Vy budete mít více zaplacených faktur. I to je milé.

Začalo to nevinným e-mailem od kamarádky. „Pomůžeš mi s fakturou? Můj kurz si chce koupit nějaká paní a je z ministerstva.“

Jasně, co je na faktuře složitého?

Mýlila jsem se.

Faktura, která má být proplacena z fondu FKSP z „ministerstva“ má náležitosti, o kterých jsem do té doby nevěděla nebo jen mlhavě.

Tak jsem to podrobně nastudovala. Po té jsem kamarádce poslala kompletní návod, jak se taková faktura ve FAPI vystavuje. Co je třeba „nad plán“ vyplnit, aby byla „FKSP uznatelná“.

Jasně, že to nejde „přes automat“.  Že „ministerstvo“ vyplní objednávku a je to.

Mohla jsem zůstat u dobrého pocitu.

Ovšem toto si zaslouží vědět více lidí.

V čem je financování přes FKSP tak super?

Příspěvek rozhodně váš klient nedostanete do ruky, vám je zaplacena celá faktura.

Z příspěvku se neplatí:

 • zdravotní,
 • sociální,
 • daně. (§ 6 odst. 9 písm. d) zákona o daních z příjmů)

Váš klient dostanete tak mnohem větší hodnotu, než by obdržel, kdyby  mu zaměstnavatel místo příspěvku navýšil mzdu.

 Zajímavá změna v ZDP § 6 odst. 9 písmeno d)  nás čeká od roku 2018.

 • místo nepeněžního plnění ve formě „použití zdravotnických zařízení“ půjde o:
  • pořízení zboží nebo služeb zdravotního, léčebného, hygienického a obdobného charakteru od zdravotnických zařízení
  • pořízení zdravotnických prostředků na lékařský předpis
 • výčet nepeněžních plnění bude rozšířen o „příspěvek“ na tištěné knihy.
Od roku 2018 tak budou od daně osvobozeny např. „poukázky“ opravňující zaměstnance k odběru tištěných knih.
Nově a jinak formulované osvobození pro nepeněžní plnění ve formě použití zdravotnických zařízení např. potvrzuje, že se může jednat nejen o pobyt v lázních, ale např. i o poukázku do lékárny na vitamínové prostředky. Pořízením zdravotnických prostředků na lékařský předpis může podle důvodové zprávy být např. pořízení dioptrických brýlí v optice na lékařský předpis.

Podle čeho se fondy FKSP řídí?

Vyhláška č. 114/2002 Sb.

Vyhláška Ministerstva financí o fondu kulturních a sociálních potřeb

Řádky níže jsou volné zpracování vyhlášky pro účely nabídky kurzů a e-kurzů.

Co ctím důkladně, je členění paragrafů, protože na ně potom v další části odkazuji.

Doporučuji si znění vyhlášky vytisknout a podtrhnout věty, které se vás týkají.

Vězte, že to ještě mnohokrát užijete. Až se vás někdo bude ptát, proč zrovna váš kurz „vyšívání“ nabízíte takto a že to ve vyhlášce není. A vy budete vědět, a bude mít v šanonu napsaný i ten paragraf.

§1. Koho se týká?

 • Organizačních složek státu.
 • Státních příspěvkových organizací.
 • Příspěvkových organizací zřízených územními samosprávnými celky (dále jen „příspěvková organizace“).

§2. Výše fondu

 • Toto není pro vás důležité. (Pro rok 2017 je 2%)

§ 3. Jak se s fondem hospodaří

(1) Organizační složka státu a příspěvková organizace

 • sestavuje rozpočet fondu
 • stanoví způsob jeho čerpání.

Při používání fondu se postupuje v souladu se schváleným rozpočtem

 • lze z něj čerpat pouze výdaje podle § 4 až 14.

Vše musí být schválené odborovou organizací.

 

(2) Prostředky fondu se ukládají na samostatném účtu u bank.

(3) Organizační složka státu a příspěvková organizace může přispívat

 • pouze na činnosti, které organizuje nebo spoluorganizuje,
 • nebo pořídí od jiné organizační složky státu nebo právnické nebo fyzické osoby.

 

Komu se může přispívat přes FKSP?

 • Zaměstnancům v pracovním poměru,
 • státním zaměstnancům podle zákona o státní službě,
 • příslušníkům ve služebním poměru,
 • soudcům,
 • žákům středních odborných učilišť a učilišť,
 • důchodcům, kteří při prvém odchodu do starobního nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně pracovali u organizační složky státu nebo příspěvkové organizace, (dále jen „zaměstnanec“),
 • jejich manželům (druhům), partnerům,
 • nezaopatřeným dětem (dále jen „rodinný příslušník“).

Všem výše uvedeným se poskytne plnění podle věty první za cenu sníženou o příspěvek z fondu.

(4) Příspěvek lze poskytnout pouze z fondu té organizační složky státu nebo příspěvkové organizace, která činnost zcela uhradila.

(5) Na poskytnutí příspěvku nebo jiné plnění z fondu není právní nárok.

(6) Příspěvkem podle této vyhlášky, pokud není stanovena jeho výše, může být i plná úhrada nákladů.

 (8) Veškerá plnění z fondu, s výjimkou sociálních výpomocí, sociálních půjček a darů, jsou zaměstnancům poskytována nepeněžní formou.

§4. Příspěvky na provoz zařízení, která slouží kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců

(1) Z fondu lze přispívat na náklady na provoz kulturních zařízení, rekreačních zařízení, sportovních a tělovýchovných zařízení, rehabilitačních zařízení včetně masáží a zařízení pro zájmovou činnost organizačních složek státu a příspěvkových organizací (dále jen „zařízení sloužící kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců“) a na provoz autobusu, pokud je využíván pro potřeby zařízení sloužícího kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců.

(2) Z fondu lze hradit nákup vitaminových prostředků pro zaměstnance a přispívat zaměstnancům na očkování proti chřipce, klíšťové encefalitidě a hepatitis A, pokud není hrazeno ze zdravotního pojištění.

(3) Z fondu lze přispívat na vybavení ke zlepšení pracovních podmínek, na pracovní oděvy a obuv, a to nad povinné vybavení, na jednotné oblečení a na vybavení pro sportovní a zájmovou činnost, které je půjčováno zaměstnancům.

(4) Pokud jsou zařízení sloužící kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců využívána i pro jiné účely, je nutno poměrnou část nákladů uhradit z provozních nákladů ze zdrojů stanovených pro tuto činnost právními předpisy.

(5) Z fondu lze přispívat na náklady za dočasné užívání zařízení jiných organizačních složek státu nebo osob, pokud slouží kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců.

§ 5 Pořízení hmotného majetku

§ 6 Půjčky na bytové účely

§ 7 Stravování

Z fondu lze přispívat zaměstnancům na závodní stravování podle zvláštního právního předpisu. Což se děje nejčastěji.

§8 Dovolená a rekreace

Z fondu lze přispívat zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům na dovolenou, včetně rehabilitace a lázeňské léčby, rekreační pobyty ve vlastních zařízeních nebo pořízených od jiných organizačních složek státu nebo od právnických nebo fyzických osob a na zájezdy, a to v tuzemsku i v zahraničí.

U rehabilitačních pobytů se již dávno financování z fondů FKSP používá. Může to být nejen lázeňský pobyt, ale také kurz zdravotního cvičení, jógy, …

§ 9 Kultura, vzdělávání, tělovýchova a sport

Z fondu lze přispívat zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům na:

 • a) vstupenky na kulturní, tělovýchovné a sportovní akce a na dopravu na tyto akce,
 • b) náklady na kulturní, tělovýchovné a sportovní akce pořádané organizační složkou státu nebo příspěvkovou organizací,
 • c) náklady na vzdělávací kurzy.

Zbytek kurzů a on-line kurzů se vejde do tohoto odstavečku. Kurzy angličtiny, němčiny, či bulharštiny.

§ 10 Výměnné akce

§ 11 Sociální výpomoci a půjčky

§ 12 Penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření

§ 12a Pojistné na soukromé životní pojištění

§ 13 Příspěvek odborové organizaci

§ 14 Dary

 

Jak na to?

 • Podle toho, co za kurzy nabízíte, si zformulujte nabídku pro své klienty.
 • Nabídku umístíte na webu a pošlete databázi.
 • FKSP se moc nevyužívá a vy musíte klienty inspirovat, aby zašli za zaměstnavatelem.
 • Zjistili, jak je to u nich s příspěvky, tedy kolik a na co, nebo zda je jen nějaká částka a může se použít libovolně.
 • Zdůrazníte výhodnost, příspěvku oproti nákupu z běžné mzdy. Ujistíte klienty, že jim pomůžete s objednávkou i s fakturou.

Pro ty z vás, kteří máte rádi moje návody, jsem vytvořila podrobný návod, jak na to.

Rozepsala jsem:

 • Jak dát vědět o možnostech, že je jak se dají koupit vaše kurzy na fakturu, kterou proplatí zaměstnavatel z fondů FKSP.
 • Na co se má váš budoucí klient svého zaměstnavatele ptát.
 • Jak vypadá faktura, aby byla „FKSP uznatelná“.
 • Jak ji udělat ve FAPI.
 • A postup, jak to celé zařídit, aby se celá záležitost úspěšně dokončila.
 • Praktická aplikace na příklady z plážového podnikání.
 • Součástí návodu je i moje podpora a pomoc při řešení lidem, co si návod zakoupili.

 

Marta Veselá
Pomáhám lidem, kteří nemají rádi papírování a jsou kreativně založení, zvládnout agendu, snadno a rychle, aby se mohli věnovat svým snům Můj příběh si přečtěte zde >>
Komentáře